Katar 2018’in ilk çeyreğinde %1,4 büyüdü

Katar 2018’in ilk çeyreğinde %1,4 büyüdü

Hidro-karbon sektörü %2 daralırken, petrol dışı ürünler sektörünün %5’in üzerinde büyümesi sayesinde Katar’ın yılın ilk çeyreğindeki reel büyümesi resmi tahminlere göre %1,4 olarak gerçekleşti.

 

 

 Diğer taraftan, sabit fiyatlarla (baz 2013) GSYIH 2017’ nin 4. çeyrek rakamlarına göre %3,6 düşüş gösterdi.

 

IMF; 2017 2. çeyreğine kadar Katar’ın kuzey petrol sahasında kendi inisiyatifi ile uyguladığı moratoryum ve OPEC ülkelerinin üretime ilişkin kararının, hidro-karbon sektöründeki büyümeyi kısıtlayarak 2017 büyümesinin tahminen %2,1 düzeyinde olmasına sebep olduğunu belirtti.

 

Çeyrek dönem bazında değerlendirildiğinde, 2018 ilk çeyreğinde madencilik sektörü %3,3 petrol dışı sektör %4 ise daraldı.

 

Yıllık bazda reel verilere bakıldığında; petrol dışı sektörler arasında inşaat sektörü %17,2, finans ve sigorta %4,1, imalat %3, nakliye ve depolama %3, gayrı menkul %2,7, otelcilik ve ikram %0,9 büyürken, elektrik ve su hizmetleri (utilities) %8, toptan ve perakende sektörü %2,7 ve bilgi ve iletişim sektörü %0,3 oranında küçüldü.

 

Dönemsel değerlendirildiğinde yılın ilk çeyreğinde elektrik ve su hizmetleri sektörü %19,7, imalat %16,1, otelcilik ve ikram %8,3, toptan ve perakende sektörü %8,2, finans ve sigorta %7,6 ve gayrı menkul sektörü %5,6 daralırken bilgi ve iletişim sektörü %6,6, inşaat %6,5, nakliye ve depolama sektörü %2,7 büyüdü.

 

Cari fiyatlarla nominal değerlendirme kapsamında; Katar’ın GSYIH’ si yıllık bazda tahminen %7 oranında büyürken, dönemsel olarak %1 küçüldü. Hidro-kardon sektörü yıllık bazda %4,3 genişleme gösterirken, dönemsel olarak %5,2 daraldı. Diğer taraftan, petrol dışı sektör yıllık bazda %8,3 dönemsel bazda %1,2 oranında büyüme gösterdi. Madencilik dışındaki sektörlerdeki ilk çeyrekteki yıllık nominal büyümenin en önemli sebepleri, inşaat sektöründeki %21,8, imalattaki %13, finans ve sigortadaki %5,3, nakliye ve depolamadaki %2,4, toptan ve perakendedeki %0,5 oranlarındaki genişleme olarak gösterilebilir. Bu esnada, aynı değerlendirme kapsamında gayrı menkul sektörü %3,9, elektrik ve su hizmetleri %3,5, otelcilik ve ikram %3,4, bilgi ve iletişim %0,6 oranında daraldı.

 

Dönemsel bazda, elektrik ve su hizmetleri sektörü %31,5, imalat %12,4, otelcilik ve ikram %6,7, gayrı menkul %6,4, toptan ve perakende sektörü %5,9 daralırken, inşaat sektörü %12,2, nakliye ve depolama %8, bilgi ve iletişim %7, finans ve sigorta sektörü %5,9 büyüdü

25.07.2018 (Haber Merkezi)