Katar Emiri kalıcı oturum izinlerine ilişkin yasayı onayladı

Katar Emiri kalıcı oturum izinlerine ilişkin yasayı onayladı

Katar Emiri, yabancıların ülkede kalıcı oturum izni almasına izin veren 2018 yılı 10 sayılı Kanun’u onayladı.

 

                 

 Bu yasa ile uzun yıllardır Katar’da yaşayan ya da Katar’da doğmuş yabancıların, Katar vatandaşlarının yararlandığı haklardan yararlanabilmesinin ve ülkede süresiz olarak kalabilmesinin önü açılmıştır.

 

Katarlı olmayan bir yabancının ülkede kalıcı oturum iznine başvurmadan önce Katar dışında doğmuşsa 20 yıl süreyle, Katar’da doğmuşsa 10 yıl süreyle yasal olarak ülkede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin kendini ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri geçindirecek yeterli gelirinin olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin iyi bir itibarı olması, Katar’da ya da başka bir ülkede dürüstlük, güven ve şöhretini zedeleyecek bir suçtan kesin hüküm giymemiş olması ve yeterli miktarda Arapça bilmesi de gerekmektedir.

 

Sayılan bu şartlara istisna olarak Katarlı kadınların çocukları ve eşleri Katarlı erkeğin Katarlı olmayan eşi gibi kategorilerde yer alan kişiler için yukarıda sayılan süreler ve koşullar aranmayacaktır.

 

Kalıcı oturum izni olan yabancıların ülkeye giriş çıkış için herhangi bir izin alması gerekmeyecektir. Oturum izni olanlar ülkede eğitim ve kamu hizmetlerinden Kabine tarafından belirlenecek şartlar çerçevesinde faydalanabilecektir. Oturum izni sahibi kişiler herhangi bir Katar vatandaşının ortaklığına ihtiyaç duymaksızın, şirketler hukuku şartlarına uygun olması kaydıyla Kabine tarafından belirlenecek sektörlerde yatırım yapabilecektir. Buna ilaveten, Kabine tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde konut sahibi olabileceklerdir.

30.09.2018 (Haber Merkezi)