Katar Uluslararası Mahkeme ve Anlaşmazlıkların Halli Merkezi Serbest Bölgeleri de yetki alanına alacak

Katar Uluslararası Mahkeme ve Anlaşmazlıkların Halli Merkezi Serbest Bölgeleri de yetki alanına alacak

Katar Uluslararası Mahkeme ve Anlaşmazlıkların Halli Merkezi (QICDRC) uluslararası bir konuma gelmeden önce yurtiçinde arabuluculuk ve anlaşmazlıkların halli merkezi olarak büyümeyi planlamakta.

Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Rashid Al Sahouti yeni hazırlanan ve yakın zamanda ilan edilecek yasanın büyüme planlarına katkıca bulunacağını belirtti. Yeni yasanın bu yıl içinde ilan edilmesi beklenmekte.

 
Mahkeme ve Katar Serbest Bölge İdaresi arasında imzalanan yeni anlaşma uyarınca mahkemenin yetkileri Serbest Bölge’de faaliyet gösteren kurumları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
 
Yönetim Kurulu Başkanı, QICDRC’nin asıl görevinin hızlı ve etkili bir şekilde adaletin sağlanması ve Katar’ın güvenli bir şekilde iş yapılabilir ülke konumunu güçlendirecek hukuki çerçevenin oluşturulması olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, bu mahkemenin uluslararası standartlar çerçevesinde kurulmuş olup Serbest Bölge’de faaliyet gösteren kurumların sivil ve ticari anlaşmazlıkları çözmede uzmanlaşmış hukuki bir otoriteye ulaşımını kolaylaştıracağını belirtmektedir.

23.04.2019 (Haber Merkezi)